Axit oxalic

 • Bột axit oxalic CAS SỐ 6153-56-6

  Bột axit oxalic CAS SỐ 6153-56-6

  ● Axit oxalic là một chất hữu cơ phân bố rộng rãi trong thực vật, động vật và nấm, và đóng các chức năng khác nhau trong các cơ thể sống khác nhau.
  ● Hình thức: Dạng vảy đơn tà không màu hoặc tinh thể lăng trụ hoặc bột trắng
  ● Công thức hóa học: H₂C₂O₄
  ● Số CAS: 144-62-7
  ● Độ tan: dễ tan trong ethanol, tan trong nước, ít tan trong ether, không tan trong benzen và cloroform.