este

 • Etyl axetat

  Etyl axetat

  ● Etyl axetat hay còn gọi là etyl axetat, là một hợp chất hữu cơ
  ● Dạng: chất lỏng không màu
  ● Công thức hóa học: C4H8O2
  ● Số CAS: 141-78-6
  ● Độ hòa tan: ít tan trong nước, tan trong hầu hết các dung môi hữu cơ như ethanol, acetone, ether, chloroform và benzen
  ● Etyl axetat được sử dụng chủ yếu làm dung môi, hương liệu thực phẩm, chất làm sạch và tẩy nhờn.

 • Dimetyl cacbonat 99,9%

  Dimetyl cacbonat 99,9%

  ● Dimetyl cacbonat một hợp chất hữu cơ, một chất trung gian tổng hợp hữu cơ quan trọng.
  ● Hình thức: chất lỏng không màu có mùi thơm
  ● Công thức hóa học: C3H6O3
  ● Số CAS: 616-38-6
  ● Độ hòa tan: không hòa tan trong nước, có thể trộn lẫn trong hầu hết các dung môi hữu cơ, có thể trộn lẫn trong axit và bazơ

 • Metyl axetat 99%

  Metyl axetat 99%

  ● Metyl axetat là một hợp chất hữu cơ.
  ● Hình thức: chất lỏng trong suốt không màu có mùi thơm
  ● Công thức hóa học: C3H6O2
  ● Độ hòa tan: ít tan trong nước, có thể trộn lẫn trong hầu hết các dung môi hữu cơ như ethanol và ether
  ● Etyl axetat được sử dụng chủ yếu làm dung môi hữu cơ và là nguyên liệu để sơn da nhân tạo và nước hoa.