hưởng lợi

 • Beneficiation Lớp Kẽm Sulfate Heptahydrate

  Beneficiation Lớp Kẽm Sulfate Heptahydrate

  ● Kẽm sulfat heptahydrat là một hợp chất vô cơ
  ● Công thức hóa học: ZnSO4 7H2O
  ● Số CAS: 7446-20-0
  ● Hình thức: Tinh thể lăng trụ trực thoi không màu
  ● Độ tan: dễ tan trong nước, ít tan trong cồn và glycerol
  ● Chức năng: kẽm sulfat cấp độ tinh luyện được sử dụng để khai thác quặng kẽm trong các khoáng chất đa kim