điclometan

 • Diclometan\Metylen clorua

  Diclometan\Metylen clorua

  ● Dichloromethane Một hợp chất hữu cơ.
  ● Bề ngoài và tính chất: chất lỏng trong suốt không màu có mùi ête khó chịu
  ● Công thức hóa học: CH2Cl2
  ● Số CAS: 75-09-2
  ● Độ hòa tan: ít tan trong nước, tan trong ethanol và ether.
  ● Trong điều kiện sử dụng bình thường, nó là dung môi không cháy, nhiệt độ sôi thấp.
  Khi hơi của nó trở nên nồng độ cao trong không khí ở nhiệt độ cao, nó thường được sử dụng để thay thế ete dầu mỏ dễ cháy, ete, v.v.