kẽm sulfat

 • Beneficiation Lớp Kẽm Sulfate Heptahydrate

  Beneficiation Lớp Kẽm Sulfate Heptahydrate

  ● Kẽm sulfat heptahydrat là một hợp chất vô cơ
  ● Công thức hóa học: ZnSO4 7H2O
  ● Số CAS: 7446-20-0
  ● Hình thức: Tinh thể lăng trụ trực thoi không màu
  ● Độ tan: dễ tan trong nước, ít tan trong cồn và glycerol
  ● Chức năng: kẽm sulfat cấp độ tinh luyện được sử dụng để khai thác quặng kẽm trong các khoáng chất đa kim

 • Lớp mạ điện Zinc Sulfate Heptahydrate

  Lớp mạ điện Zinc Sulfate Heptahydrate

  ● Kẽm sulfat heptahydrat là một hợp chất vô cơ
  ● Công thức hóa học: ZnSO4 7H2O
  ● Số CAS: 7446-20-0
  ● Độ tan: dễ tan trong nước, ít tan trong cồn và glycerol
  ● Chức năng: Kẽm sulfat cấp độ mạ điện được sử dụng để mạ bề mặt kim loại

 • Cấp thức ăn Zinc Sulfate Monohydrate

  Cấp thức ăn Zinc Sulfate Monohydrate

  ● Kẽm sulfat monohydrat là một chất vô cơ
  ● Dạng: bột lỏng màu trắng
  ● Công thức hóa học: ZnSO₄·H₂O
  ● Kẽm sulfat dễ tan trong nước, dung dịch nước có tính axit, ít tan trong etanol và glixerol
  ● Kẽm sulfat cấp thức ăn chăn nuôi được sử dụng làm nguyên liệu dinh dưỡng và phụ gia thức ăn chăn nuôi khi vật nuôi thiếu kẽm

 • Thức ăn cấp kẽm Sulfate Heptahydrate

  Thức ăn cấp kẽm Sulfate Heptahydrate

  ● Kẽm sulfat heptahydrat là một hợp chất vô cơ
  ● Công thức hóa học: ZnSO4 7H2O
  ● Số CAS: 7446-20-0
  ● Độ tan: dễ tan trong nước, ít tan trong cồn và glycerol
  ● Chức năng: Kẽm sulfat cấp thức ăn chăn nuôi là chất bổ sung kẽm trong thức ăn chăn nuôi để thúc đẩy tăng trưởng vật nuôi.

 • Kẽm Sulfate cấp nông nghiệp Monohydrat

  Kẽm Sulfate cấp nông nghiệp Monohydrat

  ● Kẽm sulfat monohydrat là một chất vô cơ
  ● Công thức hóa học: ZnSO₄·H₂O
  ● Dạng: bột lỏng màu trắng
  ● Độ tan: tan trong nước, ít tan trong cồn
  ● Chức năng: Kẽm sulfat monohydrat cấp nông nghiệp được sử dụng trong phân bón và phân bón hỗn hợp như chất bổ sung kẽm và thuốc trừ sâu để ngăn ngừa bệnh cây ăn quả và côn trùng gây hại

 • Lớp sợi hóa học Zinc Sulfate Heptahydrate

  Lớp sợi hóa học Zinc Sulfate Heptahydrate

  ● Kẽm sulfat là một hợp chất vô cơ,
  ● Hình thức: Tinh thể, hạt hoặc bột không màu hoặc trắng
  ● Công thức hóa học: ZnSO4
  ● Số CAS: 7733-02-0
  ● Kẽm sulfat dễ tan trong nước, dung dịch nước có tính axit, ít tan trong etanol và glixerol
  ● Kẽm sulfat cấp sợi hóa học là nguyên liệu quan trọng cho sợi nhân tạo và là chất gắn màu trong ngành dệt may