Axit axetic cấp thực phẩm

 • Axit axetic băng cấp thực phẩm

  Axit axetic băng cấp thực phẩm

  ● Axit axetic hay còn gọi là axit axetic là một hợp chất hữu cơ là thành phần chính của giấm.
  ● Bề ngoài: chất lỏng trong suốt không màu, có mùi hăng
  ● Công thức hóa học: CH3COOH
  ● Số CAS: 64-19-7
  ● Axit axetic cấp thực phẩm Trong công nghiệp thực phẩm, axit axetic được sử dụng làm chất tạo chua và chất làm chua.
  ● Nhà sản xuất axit axetic băng, nguồn cung dài hạn, giá axit axetic ưu đãi.