Giấy chứng nhận

Giấy chứng nhận công ty

SGS
Công ty TNHH Công nghệ Hóa chất Hà Bắc Jinchangsheng(2)
Giấy chứng nhận kẽm sulfat(1)
Công ty TNHH Công nghệ Hóa chất Hà Bắc Jinchangsheng1.

Giấy chứng nhận chứng nhận

Công ty TNHH Công nghệ Hóa chất Hebei Jinchangsheng2 (1)
Công ty TNHH Công nghệ Hóa chất Hebei Jinchangsheng1 (3)
Công ty TNHH Công nghệ Hóa chất Hebei Jinchangsheng1 (1)
Công ty TNHH Công nghệ Hóa chất Hebei Jinchangsheng1 (2)
Công ty TNHH Công nghệ Hóa chất Hebei Jinchangsheng2 (2)

danh hiệu

图层 6
图层 7
图层 8
图层 9