Cấp thức ăn chăn nuôi

 • Cấp thức ăn Zinc Sulfate Monohydrate

  Cấp thức ăn Zinc Sulfate Monohydrate

  ● Kẽm sulfat monohydrat là một chất vô cơ
  ● Dạng: bột lỏng màu trắng
  ● Công thức hóa học: ZnSO₄·H₂O
  ● Kẽm sulfat dễ tan trong nước, dung dịch nước có tính axit, ít tan trong etanol và glixerol
  ● Kẽm sulfat cấp thức ăn chăn nuôi được sử dụng làm nguyên liệu dinh dưỡng và phụ gia thức ăn chăn nuôi khi vật nuôi thiếu kẽm

 • Thức ăn cấp kẽm Sulfate Heptahydrate

  Thức ăn cấp kẽm Sulfate Heptahydrate

  ● Kẽm sulfat heptahydrat là một hợp chất vô cơ
  ● Công thức hóa học: ZnSO4 7H2O
  ● Số CAS: 7446-20-0
  ● Độ tan: dễ tan trong nước, ít tan trong cồn và glycerol
  ● Chức năng: Kẽm sulfat cấp thức ăn chăn nuôi là chất bổ sung kẽm trong thức ăn chăn nuôi để thúc đẩy tăng trưởng vật nuôi.