Axit axetic cấp công nghiệp

 • Axit axetic băng cấp công nghiệp

  Axit axetic băng cấp công nghiệp

  ● Axit axetic hay còn gọi là axit axetic là một hợp chất hữu cơ là thành phần chính của giấm.
  ● Bề ngoài: chất lỏng trong suốt không màu, có mùi hăng
  ● Công thức hóa học: CH3COOH
  ●Số CAS: 64-19-7
  ● Axit axetic cấp công nghiệp được sử dụng rộng rãi trong ngành sơn, chất xúc tác, thuốc thử phân tích, chất đệm, và cũng là nguyên liệu thô để tổng hợp vinylon sợi.
  ● Nhà sản xuất axit axetic băng, axit axetic có giá hợp lý và vận chuyển nhanh.