Cấp nông nghiệp

 • Kẽm Sulfate cấp nông nghiệp Monohydrat

  Kẽm Sulfate cấp nông nghiệp Monohydrat

  ● Kẽm sulfat monohydrat là một chất vô cơ
  ● Công thức hóa học: ZnSO₄·H₂O
  ● Dạng: bột lỏng màu trắng
  ● Độ tan: tan trong nước, ít tan trong cồn
  ● Chức năng: Kẽm sulfat monohydrat cấp nông nghiệp được sử dụng trong phân bón và phân bón hỗn hợp như chất bổ sung kẽm và thuốc trừ sâu để ngăn ngừa bệnh cây ăn quả và côn trùng gây hại