Metyl axetat

 • Metyl axetat 99%

  Metyl axetat 99%

  ● Metyl axetat là một hợp chất hữu cơ.
  ● Hình thức: chất lỏng trong suốt không màu có mùi thơm
  ● Công thức hóa học: C3H6O2
  ● Độ hòa tan: ít tan trong nước, có thể trộn lẫn trong hầu hết các dung môi hữu cơ như ethanol và ether
  ● Etyl axetat được sử dụng chủ yếu làm dung môi hữu cơ và là nguyên liệu để sơn da nhân tạo và nước hoa.