Cấp nông nghiệp

 • Đồng sunfat nuôi trồng thủy sản

  Đồng sunfat nuôi trồng thủy sản

  ● Đồng sunfat pentahydrat là một hợp chất vô cơ
  Công thức hóa học: CuSO4 5H2O
  ● Số CAS: 7758-99-8
  Độ hòa tan: dễ hòa tan trong nước, glycerol và metanol, không hòa tan trong ethanol
  Chức năng: ①Là một loại phân bón nguyên tố vi lượng, đồng sunfat có thể cải thiện tính ổn định của chất diệp lục
  ②Đồng sunfat được sử dụng để loại bỏ tảo trên ruộng lúa và ao hồ

 • Được sử dụng trong cấu hình của đồng sunfat lỏng bordeaux

  Được sử dụng trong cấu hình của đồng sunfat lỏng bordeaux

  ● Đồng sunfat pentahydrat là một hợp chất vô cơ
  Công thức hóa học: CuSO4 5H2O
  Số CAS: 7758-99-8
  Chức năng: Đồng sunfat là một loại thuốc diệt nấm tốt, có thể được sử dụng để kiểm soát bệnh của các loại cây trồng khác nhau