Lớp sợi hóa học

 • Lớp sợi hóa học Zinc Sulfate Heptahydrate

  Lớp sợi hóa học Zinc Sulfate Heptahydrate

  ● Kẽm sulfat là một hợp chất vô cơ,
  ● Hình thức: Tinh thể, hạt hoặc bột không màu hoặc trắng
  ● Công thức hóa học: ZnSO4
  ● Số CAS: 7733-02-0
  ● Kẽm sulfat dễ tan trong nước, dung dịch nước có tính axit, ít tan trong etanol và glixerol
  ● Kẽm sulfat cấp sợi hóa học là nguyên liệu quan trọng cho sợi nhân tạo và là chất gắn màu trong ngành dệt may